Keratronik Safety

Centrum Monitorowania Keratronik Safety

Centrum Monitorowania Keratronik Safety monitoruje i obsługuje systemy alarmowe firmy Keratronik – Inteligentny System Ratunkowy (ISR) dla pojazdów i Inteligentny System Ratunkowy dla Motocykli (ISR-M), system lokalizacji osobistej ATINA i in.

Zasady działania Centrum Monitorowania

 • Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku
 • Keratronik Safety współpracuje ze służbami ratunkowymi w całej Polsce – Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą Pożarną, Policją

Niebezpieczne zdarzenie

Centrum Monitorowania Keratronik Safety
 • System automatycznie wykrywa niebezpieczne zdarzenie
 • Z pojazdu informacja zostaje automatycznie wysłana do Centrum Wypadkowo-Kradzieżowego
 • Specjaliści z Centrum Wypadkowo-Kradzieżowego weryfikują sygnał, powiadamiają odpowiednie służby
 • Służby znajdujące się najbliżej miejsca zdarzenia podejmują stosowne działania

  Zabezpieczenie mienia

  • Automatyczne wykrycie niepożądanego zdarzenia
  • Uruchomienie dźwiękowego sygnału alarmowego i powiadomienie Centrum Wypadkowo-Kradzieżowego w sytuacji:
   • rozpoznania sygnału o włamaniu lub kradzieży pochodzącego z systemu alarmowego
   • podejrzenia kradzieży, tzw. nieautoryzowanego holowania
   • otrzymania informacji o zbliżaniu się do granicy – zadziała wtedy zabezpieczenie antykradzieżowe
   • opuszczenia przez pojazd zdefiniowanej strefy geograficznej
  • Weryfikacja zdarzenia z właścicielem i powiadomienie właściwych służb z przekazaniem bieżącej pozycji pojazdu

  Pozwolenia i koncesje

  Keratronik Safety wykorzystuje najnowsze technologie w zakresie pozycjonowania pojazdów oraz transmisji danych w sieciach GSM. Działa w oparciu o koncesję MSWiA nr L-0228/07 oraz o Świadectwo Autoryzacji PIMOT w kategorii rozszerzonej nr 05A/BLE/SMP/10.

  Keratronik Safety dostarcza usługi, dzięki którym możesz czuć się bezpiecznie